[ov. PJM]
Teksten er oversatt fra fransk originaltekst
av Per Johan Moe
  www.julesverne.no